Dr. Yousry terapeutaként mintegy húsz éven át dolgozott emberekkel szerte a világon. Egyedülálló, speciálisan kifejlesztett módszert alkalmaz: szakértelmét, hozzáértését terápiás gyakorlata, a legújabb emlékezetkutatások tanulmányozása, valamint az emberi tudatosság témájában végzett kutatómunkája során sajátította el. Kurzusain eredeti megközelítéssel foglalkozik a résztvevőkkel. Erős – a verbális kommunikáción túlmutató – kapcsolatot alakít ki velük, amely a tudatalatti mély, érzelmi szintjéig hatol, hogy felfedje és feloldja azokat az emlékeket, amelyek kihatással vannak tetteinkre és viselkedésünkre a jelenben.

Dr. Yousry családterapeuta és oktató, kiváló, rutinos nemzetközi előadó, szerző és tréner. BSc diplomáját pszichológia szakon szerezte a család- és párterápia elméletének témakörében. Családterápia Msc egyetemi mesterszakot végzett: diplomamunkáját „A családterápia megfigyelése” címmel írta, ezt követően pedig családi pszichoterápiából szerzett doktori fokozatot. Tizenöt évig dolgozott család- és szisztémás pszicho-terapeutaként, pszichológusként, illetve szupervízorként az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatánál. Ez idő alatt más terapeutákat is képzett, felügyelt, prezentációkat és előadásokat tartott a családterápia aktuális kérdéseiről, továbbá megalapította az első speciális családszolgálatot az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatánál.

Hosszú ideig tartó klinikai praktizálása és kutatásai arra késztették, hogy olyan terápiás lehetőségeket vizsgáljon, melyek még inkább az emberek közötti kapcsolatokra összpontosítanak. Arra az elképzelésre alapozta munkáját, hogy az emberek nem csupán önállóan gondolkodó entitások, hanem társas lények, akik kapcsolataikban is fejlődnek. Mindannyian egy nagyobb organizmus részei vagyunk, melyet a közösség, a család és a kultúra határoznak meg. Születésünk pillanatától fogva tudatunkat sokkal erőteljesebben befolyásolják az érzelmi tapasztalatok, valamint a másokkal megélt kapcsolatok, mint a technológia, vagy akár a különféle terápiás elképzelések, elméletek.

Az Esszencia szellemiségének jegyében Dr. Yousry egy különösen erős, személyek közötti kapcsolatokra építő közeget teremt, amely elősegíti, hogy az emberek egymással átélt, mély érzelmi interakciók révén fejlődjenek. Tapasztalati megközelítése lehetővé teszi a számukra, hogy irányítani és kezelni tudják az érzelmeiket, valamint szellemi és kognitív képességeik aktivizálásával hatékonyabbak és sikeresebbek legyenek mindennapi életük során.

Az Esszencia Folyamatok különösen nagy hatékonysággal tereli az elménket egy újfajta tudatosság felé.Olyan képességgel ruházza fel a résztvevőket, amellyel megtalálják a békét, a harmóniát―önmagukban és a világban egyaránt. Összességében ez egy egyszerű, magától értetődő módszer, melyet a kurzus tapintatosan, ám lényegre törően épít fel, hogy megváltoztassa hozzáállásunkat a saját életükhöz és a világhoz.

Dr. Menis Yousry második könyvét (Discover Your Hidden Memories and Find The Real You, magyar kiadásban: Rejtett emlékeink nyomában – Út a valódi önmagunkhoz), a világ egyik vezető – az elmével, a testtel és a spiritualitással foglalkozó – könyvkiadója, a Hay House adta ki, és eddig nyolc nyelven jelent meg. Dr. Yousry munkája a neuro-biológia, a pszichológia, a rendszerterápia és az emberi viselkedés terén végzett kutatásaira épül.
Több mint egymillió ember ismerhette már meg Dr. Yousry munkáját, nyilvános előadásainak, interjúinak, megjelent könyveinek, konferenciaszerepléseinek és a róla szóló újságcikkeknek köszönhetően. Folyamatosan úton van, és emberek ezreivel foglalkozik közvetlenül, a világ huszonhat pontján.

Videók
Vélemények
Én magam is coach vagyok, és 25 éve dolgozom együtt képzett trénerekkel, de Dr. Menis Yousry a legjobb, akit valaha láttam.
Petya Simeonova Koycheva
Az Esszencia során elvégzett munka segített nekem abban, hogy számos pozitív dolgot vonzzak be az életembe. Hálás köszönet érte Dr. Menis Yousrynak és a csapatának.
Stacey Burch
Nemzetközi naptár