Các doanh nghiệp đã hưởng lợi từ Khóa học Kinh doanh và Lãnh đạo của TS Yousry bao gồm Schneider Electric, AstraZeneca, Neste, Experian, GSK and Danone

Bằng cách kiểm tra khả năng lãnh đạo và hành vi từ bên trong và ngoài và sử dụng các bài tập phản chiếu sự tương tác cá nhân tại nơi làm việc, khóa học cho ta thấy cách chúng ta nhìn thế giới có thể cản trở chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả như thế nào. Khóa học chỉ ta cách điều chỉnh những hành vi không hiệu quả bằng cách tin tưởng tiếng nói bên trong và sử dụng sự hợp tác để làm việc với người khác. Điều này cho phép chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn với sự tự tin và rõ ràng, cho phép phát triển tiềm năng lãnh đạo đích thực của chúng ta và phong cách làm việc. Khóa học có tầm quan trọng đặc biệt cho những ai đang đối diện với khủng hoảng, những ai đang chịu thách thức với hoàn cảnh công việc khó khăn, hay đang chọn lựa giữa việc thăng tiến trong công ty hay sẽ rời bỏ. Làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng giọng nói của chính ta và lãnh đạo với sự tự tin, đặc biệt khi ta đang bị chìm ngập bởi những ý kiến và cảm xúc từ người khác, cũng như bởi chính nỗi lo và nghi ngờ của chúng ta?

Khóa học này mở ra một thế giới đầy những cơ hội, phù hợp cho các chuyên gia từ những lĩnh vực khác nhau. Với cách tiếp cận vô cùng hấp dẫn và giàu trải nghiệm, khóa học khuyến khích sự kết nối mạnh mẽ giữa những học viên, giao tiếp cởi mở, tin tưởng, sáng tạo và an toàn hơn; qua đó làm việc với nhau hiệu quả hơn. Đến cuối khóa học các học viên sẽ học được cách làm thế nào quản lý cảm xúc tốt hơn và kết nối tốt hơn với mọi người, cũng như làm thế nào để mở rộng khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Thấu hiểu những khía cạnh cảm xúc

2. Lắng nghe

3. Chịu rủi ro

4. Hiểu giá trị, chấp nhận bản thân

5. Hiểu giá trị, chấp nhận, tôn trọng người khác với lòng tốt

6. Tập trung vào mục tiêu của bạn

7. Cho và nhận sự hỗ trợ

8. Cho và nhận góp ý

9. Nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng

10. Nhận trách nhiệm 100%

11. Kiên định và bền bỉ

12. Duy trì nhiệt huyết, năng lượng và sự hứng thú

13. Trở nên đáng tin cậy và giao tiếp từ trái tim

14. Ý thức được chiến lược của bạn (trong 3 bước): Nhận diện, chấp nhận và chuyến hóa

15. Rõ ràng trong sứ mệnh và sử dụng tuyên ngôn

16. Sự khiên tốn

17. Chịu trách nhiệm với đội nhóm (làm việc trong hệ thống cấp bậc)

18. Buông bỏ ‘sự kiểm soát’

19. Hạnh phúc

20. Kiểm soát thái độ của bạn