Thông tin và liên hệ đăng ký khóa học:

Hà nội: Hồ Thanh Hà (0936 362 518 / 0973 717 423)

TP HCM: Trần Thị Bích Trang (0903871457)

Web: essencevietnam.com

 

To book your place on the Essence Process Course in Vietnam,

please contact:

Hanoi: Ms Ho Thanh Ha (0936 362 518 / 0973 717 423)

HCM city: Ms Bich Trang (0903871457)

Web: essencevietnam.com